Archive for octubre, 2016

viernes, octubre 7th, 2016 @ 8:56AM

Tenim un deure en el Regne de Valencia.

Tenim un deure en el Regne de Valencia. Defendre la nostra Real Senyera, nostra cultura, els nostres simbols, a la nostra gent, al nostre poble, a la nostra economia, EL 9 O’CTUBRE VINE EN NOSOTROS A LA PROCESIO CIVICA A les 12:00 en Vinatea, Plaça de lÀjuntament. RENOVACIO POLITICA.