Soport a Valencians

domingo, mayo 28th, 2017 @ 12:00AM

En reunio celebrada esta semana per l’eixecutiva de Renovacio Politica, i despres d’haver-ho consultat en diversos afiliats s’acordà fer public el soport total d’esta formacio politica al moviment social «Valencians», posant a la seua disposicio tota l’infraestructura i tots els mijos materials i humans de nostra formacio, per a que seguixca treballant, movilisant i organisant a la societat Valenciana, apostant per la confluencia dels diferents sectors del valencianisme, renunciant a personalismes, i buscant que tots parlem en una unica veu.

Com aixina ho hem fet en atres moviments socials i associacions

En reunión celebrada esta semana por la ejecutiva de Renovacio Política, y después de haberlo consultado con diversos afiliados se acordó hacer público el apoyo total de esta formación política al movimiento social «Valencianos», poniendo a su disposición toda la infraestructura y todos los medios materiales y humanos de nuestra formación, para que siga trabajando, movilizando y organizando a la sociedad Valenciana, apostando por la confluencia de los diferentes sectores del valencianismo, renunciando a personalismos, y buscando que todos hablemos con una única voz.

Como así lo hemos hecho con otros movimientos sociales y asociaciones

En Valencia a 27 de Mayo de 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by
Categories: Sin categoría

Comments are closed.