Afiliat

 

Requisits

Ser major d’edat, no militar en ningun partit, excepte els residents en l’estranger que podran estar afiliats a partits afines a nostre partit.

Farcir la fulla d’afiliacio i presentar-la en la seu del partit de la teua localitat / residencia o per correu.

Descarregat fulla d’afiliacion  FULL D’AFILIACIO (val) HOJA DE AFILIACIÓN  (esp)

Abonar en la perioricitat senyalada les quotes corresponents, que seran fixades per l’eixecutiva diferenciant a persones jovens, jubilats, parats i faeners. I en el conte corrent que designe l’eixecutiva del partit o en efectiu.

Busquem persones interessades en els problemes dels ciutadans, persones en idees fresques, que reactiven nostra precaria economia, persones que defenguen els interesses dels mes desfavorits, busquem gent compromesa en la seua terra, les seues costums, que vullguen sentir en el seu cor l’alegria de lluitar pels seus veïns, per nostres ciutadans. Busquem gent que vullga salvar persones i no bancs, busquem persones que lluiten els drets de la ciutadania, volem l’ajuda del que pensa que aço te solucio i que passa per eixir del salo i donar un pas avant.. te busquem a tu.

UNIXTE A RENOVACIO POLITICA…… Per que t’afecta a la teua, mos afecta a tots

Renovacio Politica