Assamblea de Portes Obertes el 7 de Juliol de 2017 a las 20:00

martes, julio 4th, 2017 @ 7:10AM

Estimats, CIUTADANS I VALENCIANS

Assamblea de Portes Obertes el 7 de Juliol de 2017

Donada l’importancia dels ultims acontenyiments, i despres d’una concatenacio d’atacs cap a nostra identitat, hem considerat de maxima importancia, unir esforços i sumar totes les possibilitats que les urnes mos oferixen per a poder tindre una representacio Valenciana en les institucions, sense esta unio i representacio, es impossible que tota nostra cultura i identitat siga reconeguda per part dels governs, que reiteradament han anat mermant nostra cultura.

Volem fer una cirdà a la ciutadania, mediant una Assamblea de Portes Obertes, parlar distesament, per a conseguir idees, sugerencies, opinions, i que se conseguixquen estrategies a seguir per a que el Valencianisme siga tingut en conte i en el lloc que li correspon.

Es hora de reclamar davant les injusticies d’estos governs:

En 2017 un 33% menys d’inversio de l’estat en Valencia (589 millons dels 8597, dels quals mos deuria de correspondre un 10%, aço es 859 millons)

En el transport metropolita, les seues infraestructures culturals, ferroviaries, el deute del Consorci Valencia 2007, o ninguna referencia cap al Corredor Mediterraneu, que supon de fet un atac cap a nostre futur, la recuperacio economica i exportacions

Alçar nostra Industria, agricultura i manufactura, no ser la duodecima regio de renda per capita la 184 en competitivitat Europea de 263, perdent des de l’any 2.000 mes de 3.000 millons d’inversio.

Ocupacio que se veu frenada per la falta d’inversions (obra publica 0%) en VALENCIA, a canvi de realisar-les en atres comunitats (Vascs, canaris, catalans, andalusos, etc…)

Pla Hidrologic Nacional, sera realitat alguna volta i no dependra de la politica eixe be comu i natural.

Cultura, NO ALS BARRACONS, una llei igual per a tota Espanya.

Ajudes Socials, que complixquen en la llei de dependencia. Atencio digna per a tots.

Necessitem una unio dels EMPRESARIS i la societat VALENCIANA, davant l’injusticia que està realisant este govern, que fa mes cas als que mes soroll fan.

Esperem la teua assistencia en: Carrer Lluïs Vives 38 / Plaça Mestre IBORRA de MONCADA a les 20:00 – Valencia (Al final se realisarà un chicotet aperitiu.)

(Es prega confirmacio d’assistencia, renovacio@renovaciopolitica.org o 645527942)

Posted by
Categories: Sin categoría

Comments are closed.