¿Qui som?

RENOVACIO es un proyecte de futur, en idees i ilusio, un proyecte que vol acostar-se a la realitat de nostre poble, que defenga nostra cultura, nostres empreses, a nostres faeners i agricultors, a nostres peixcadors i ganaders, nostre turisme de calitat, en definitiva el proyecte RENOVACIO es aixo, la veu del poble, del carrer, de les persones. Un proyecte que travessa per una economia sostenible, unes infraestructures de futur, una assistencia sanitaria de calitat, una educacio responsable en la seua historia i tradicions, en una visio, que atra politica es possible, en consens i honradea, en les mans netes.

¿Qui forma RENOVACIO POLITICA?

RENOVACIO la formen gent del poble, normal i corrent, com tu, gent que te unes idees diferents a la de nostres actuals politics, que pensen que sí es possible fer les coses be fetes, aposten pel futur de nostre veïnat, per donar un espente social als mes necessitats, aposten per les persones mamprenedores, que volen fer realitat una societat mes justa i equilibrada, som gent en ganes de lluitar per lo nostre per damunt de tot, som gent en ganes de fer alguna cosa.

¿Que vol fer RENOVACIO POLITICA?

RENOVACIO vol acostar les institucions al poble, fer una politica real, que de solucions als problemes que patix nostre poble, que d’ale als parats i als empresaris, que lluite pels interesses dels valencians per a tot el mon, que defenga nostra arraïls, que tingam una educacio, una solida i una justicia del poble i per al poble. Volem eliminar els gasts innecessaris, els duplicitats arcaics, volem fer una politica per als ciutadans, no per als politics i banquers, volem una societat compromesa en el seu passat i en el seu futur, volem apostar per un mon mes net, per una industria mes competitiva, per tot lo que nostre poble necessita.

RENOVACIO POLITICA te necessita, la societat te necessita per a lluitar front l’injusticia que patix nostre poble, el teu poble.

Renovacio Politica