Naiximent de Renovacio


Despres de les eleccions autonomiques de l’any 2011, el valencianisme i per relacio el poble valencià, queda orfe de representacio politica. Un dur colp per a tots els que sentim en nostra sanc nostra historia, nostra terra i nostre sentiment de poble es mancillat dia a dia, per gent que s’etiqueta de valenciana i que no mes obedix les odres de Madrit o Barcelona, sense preocupar-se per les necessitats del poble, nostre poble. Una gent que baix els plecs de nostra Real Senyera, diu defendre nostre Regne, nostra cultura, nostres tradicions i els interesses dels valencians i que dia a dia fan tot lo contrari.

A arraïl dels resultats electorals de tots els partits politics que volien defendre nostra terra, nostra economia i nostre futur va naixer una plataforma civil. Plataforma per l’Unitat del Valencianisme Politic, en l’esperança de juntar idees, de fer un front comu en la defensa dels interesses del poble valencià, des de el Senia a la Segura, des d’Ademus a Tabarca, tot el territori de nostre Regne de Valencia.  Despres de tot un any de reunions, de dialecs, d’idees, deprenent dels erros, dels fallos, trobant una nova llinia d’actuacio, per a que nostre poble trobe un proyecte d’ilusio, de ganes de lluitar, per a ser i sentir-se valencià va eixir este nou proyecte cridat RENOVACIO POLITICA, perque pensem que es necessari eixa renovacio, fer aplegar al poble a les institucions, a la politica, fer a la gent del carrer particip de les decisions que a ells els afecten. En eixe any mos reunim persones que no teniem interesses politics, que no foren els de portar al poble la veu que, sense dubte, a de ser escoltat en tots els estaments politics, des de nostres Talles fins el Parlament Espanyol com al Parlament Europeu, per a que tots sapien el sentir de nostre poble, les necessitats que estem patint, els problemes que necessiten solucions reals, denunciar el balafiament que nostres governants i politics actuals estan fent, donant una image del poble valencià alluntada de la realitat.

Per aixo naix RENOVACIO POLITICA, per a donar la paraula al poble, que siga el poble el que diga les coses com deuen ser, sense por a que la seua veu siga guardeu en qualsevol calaix en un fosc despaig, sense la necessitat d’eixir al carrer plorant per les injusticies que estem patint, en ganes d’eliminar als parasits que tenim que patir dia a dia. Per aixo naix RENOVACIO, perque volem la veu del poble, perque mosatros som gent normal i corrent que sabem que es lo que vol nostre poble, perque formem part del, que vivim la realitat de la desocupacio, la crisis de les llares sense recursos economics, per que patim les decisions d’aquells que mos han portat a la situacio actual  mos diuen que tenim que fer un esforç que ells no volen fer, perque som gent com tu.

Per aixo naix RENOVACIO, perque nostre poble està deixant de ser un poble, en una rica historia propia, gracies als pactes politics que nostres governants han fet per interesses irreals al poble, a on dia a dia mos lleven la personalitat, l’ilusio, les ganes de ser i de sentir-se dignes valencians, volem ser els defensors del poble valencià, de la seua economia, de les seues empreses, dels seus agricultors, ganaders, estudiants, dels faeners, dels jovens, dels jubilats, de tots i cada un dels que formen nostre territori, dels que a mosatros han vingut en ilusio de futur, d’esperança.


Junts es possible