Transversal y Regeneracional

REGERACIONISME

Mos definim com un partit REGENERACIONISTE en el seu sentit politic i social, es dir, proponem els canvis necessaris en l’estructura de l’Estat, la reduccio de l’estructura de l’Administracio i l’estructura Politica de l’Estat. Eliminant als Diputats Provincials, Senat, una gran part dels politics, aproximadament un 50%, duplicitats de gestions estatals i autonomiques. (Mos definim REGENERACIONISTAS puix en la situacio actual de crisis i decadencia de les institucions democratiques, es necessari realisar canvis en l’estructura de l’Estat).

Regeneracionistes perque flama realisar els canvis necessaris en la llegislacio per a que la politica de la corrupcio, del balafiament i de fer-se ric rapida i facilment siga severament castigada, aixina com dels endeutaments.

Regeneracionistesperque busca la RENOVACIO d’un sistema politic manipulat per PP, PSOE i els partits nacionalistes que per certes prebendes i dinersos han permes tot tipo d’injusticies, oblidant principis com l’igualtat, la solidaritat, entre tots els espanyols, l’equitat, la justicia, la responsabilitat entre atres drets. L’escessiva degradacio simbolica que significa l’activitat del PP, PSOE sense anar a favor dels interesses dels ciutadans.

La necessaria reforma de les institucions i lleis que tornen al sistema pel cami de la rao i l’equitat i no dels interesses personals o politics.

Estos canvis no els poden realisar els partits que s’alternen el poder de forma sistematica. Tan nomes una nova formacio politica emergent que tinga com prioritat la regeneracio del sistema pot realisar les reformes necessaries per a superar esta taca en el sistema democratic.

TRANSVERSAL

Este partit se definix com un partit de gestio d’idees i no d’ideologies, un partit preocupat i compromes en els mes necessitats, que sermone i practique la justicia social. Per tant, este partit mes que impondre una ideologia o model de societat, se preocupa per estudiar les necessitats de la societat, dels ciutadans i facilitar per tots els mijos que els ciutadans conseguixquen els seus objectius i siga mes feliç. En la situacio actual de globalisacio de l’economia i de tota classe de relacions comercials, aixina com cada dia major importancia de les institucions internacionals que se sobreponen a la llegislacio nacional autonomica o local, este partit se coloca estrategicament en paralel a les necessitats dels ciutadans. Transversalitat supon superar els conceptes de regionalisme, nacionalisme, independentisme, federalisme, foralisme i passar a ser un partit centrat en reclamar els drets en igualtat per a tots els ciutadans, dins d’un proyecte creat per tots els ciutadans en el seu conjunt independentment de la seua ideologia ya siga de dretes com d’esquerres. Part d’un raonament politic en el que s’aplega a la conclusio de que el concepte dret i esquerra, son conceptes caducs, que historicament han servit per a enfrontar als ciutadans.

Renovacio Politica